Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dla Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online

Niniejsza polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy, w jakim celu, do czego są one przez Nas wykorzystywane.

I. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Dworcowej 25, 41-902 Bytom, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000910485 i posługująca się numerem NIP 6263043530. Kontakt z CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@cko.edu.pl.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Twoje dane mogą być przetwarzane, w szczególności celem:

 1. wykonania umowy lub działań podjętych przed zawarciem umowy o korzystanie z naszych usług tj. nauczania języka niemieckiego poprzez udostępnienie autorskich treści kursu za pośrednictwem Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online,
 2. zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych.

CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu nauczania języka niemieckiego w wybranym przez użytkownika zakresie (kurs językowy) za pośrednictwem Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 1. imię i nazwisko,
 2. nazwa użytkownika tj. login,
 3. adres e-mailowy
 4. wszystkie typy komunikacji z Tobą zgodnie z wyrażonymi zgodami i podanymi danymi,
 5. udział w naszych wydarzeniach takich jak, kursy, szkolenia, warsztaty, spotkania itp.

Dodatkowo z uwagi na wprowadzenie w Regulaminie Platformy e-learningowej Centrum Kształcenia Online, postanowień dotyczących możliwości usuwania nieaktywnych kont użytkowników, aby ustalić, czy nadal korzystasz ze swojego konta na Platformie e-learningowej Centrum Kształcenia Online, sprawdzamy kilka informacji. Są to między innymi informacje o ostatnich logowaniach, czy meldowaniu się na urządzeniach z Androidem.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów.

III. Cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach użytkowników podczas korzystania ze stron internetowych lub aplikacji. Cookies wykorzystywane są przede wszystkim do utrzymania sesji i do zapewnienia przyjaznego korzystania z platformy językowej.

Używamy cookies w celu:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Platformy językowej Centrum Kształcenia Online korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:

 1. Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę w naszym Serwisie wygodniejszą. Na przykład, dzięki cookies nie będziesz zmuszony do ponownego logowania. Podczas kolejnej wizyty będziemy również pamiętać o Twoich preferencjach językowych.
 2. Cookies tymczasowe (session cookies) – cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu. Informacje, które otrzymujemy dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

Platforma korzysta z:

 1. odnośników do innych stron internetowych lub aplikacji powiązanych z naszym Serwisem,
 2. wtyczek (plug-ins) i plików cookies podmiotów trzecich,
 3. z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które Użytkownik wyświetla, czas, jaki spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Platforma nie wykorzystuje technologii:

 1. sygnalizatorów www (ang. web beacons), które stanowią małe elementy graficzne (zwane także jako „piksele śledzące” albo „czyste GIF-y”);

Przeglądarka internetowa Użytkownika winna zapewnić informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji przeglądarki internetowej z której korzysta Użytkownik.

W ramach wyżej wskazanych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Uwaga: w przypadku zablokowania cookies wykorzystywanych przez Platformę Centrum Kształcenia Online Użytkownik może utracić dostęp do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas usług.

IV. Cofnięcie zgody

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwości ich aktualizacji i zmiany.

 1. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do wycofania zgody.
 2. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi) masz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 3. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila do Inspektora Ochrony Danych na adres kontakt@cko.edu.pl.
 4. Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

V. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z Platformy językowej „Centrum Kształcenia Online”,
 2. Aby uzyskać dostęp do kursu i korzystać z zajęć języka niemieckiego w wybranym zakresie, oferowanego na Platformie językowej „Centrum Kształcenia Online”, konieczne jest podanie imienia i nazwiska, adresu mailowego — bez tego nie jesteśmy w stanie wykonać umowy o udostępnienie kursu językowego online.

VI. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

VII. Odbiorcy danych osobowych

 1. Twoje dane są udostępniane uprawnionym pracownikom CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa, jak i podmiotom powiązanym, w celu należytego wykonania umowy.
 2. Jednakże może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

VIII. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

IX. Okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone tj.:

 1. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę,
 2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do 31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności roszczenia,
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
 4. w celach podatkowych i rachunkowych w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

X. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Pana/Pani prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych (zostały one wymienione w punkcie II) w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila do Inspektora Ochrony Danych na adres kontakt@cko.edu.pl

XI. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XII. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez platformę Centrum Kształcenia Online.
 3. Polityka prywatności obowiązuje od dnia 08.07.2021 r., z późniejszymi zmianami.ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Політика конфіденційності для платформи дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання

Дана політика конфіденційності розроблена, щоб допомогти Вам зрозуміти, які дані ми зберігаємо, з якою метою і чому ми їх використовуємо.

I. Дані адміністратора персональних даних

Інформуємо, що адміністратором Ваших персональних даних є «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa», з місцеположенням вул. Дворцова 25, 41-902 Битом, зареєстрована в державному судовому реєстрі під номером KRS 000910485, і використовує номер податкової ідентифікації NIP 6263043530. Контакт з «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» у справі захисту персональних даних можливий під адресою ел. пошти: kontakt@cko.edu.pl.

II. Цілі і підстави обробки персональних даних

Ваші дані можуть оброблятися, особливо з метою:

 1. виконання договору або справ розпочатих перед укладенням договору про користування нашими послугами, тобто навчання професійної німецької мови, шляхом надання доступу до авторського вмісту курсу за посередництвом платформи дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання,
 2. виконання всіх юридичних зобов’язань, напр. для виконання вимог закону про бухгалтерський облік або податкових законів.

«CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa» обробляє Ваші дані з різною метою, але завжди згідно з законом. Нижче Ви знайдете зазначені цілі обробки персональних даних разом із правовими підставами.

З метою навчання німецької мови у вибраному Вами обсязі (курс іноземної мови) за посередництвом платформи дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання ми обробляємо такі персональні дані:

 1. ім’я і прізвище,
 2. назва користувача, тобто логін,
 3. адреса ел. пошти
 4. всі типи комунікації з Вами
 5. участь в усіх наших подіях, таких як: курси, навчання, майстер-класи, зустрічі і т. п.

Додатково, зважаючи на введення до Правил платформи для дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання постанови щодо можливості видалення неактивних аккаунтів користувачів, для визначення, чи Ви ще користуєтесь своїм аккаунтом на платформі для дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання, ми перевіряємо деяку інформацію. Це, між іншим, інформація про останні входи в аккаунт чи авторизацію на пристроях з системою Android.

Надання даних завжди добровільне. Ми обробляємо Ваші у обсязі, який необхідний для реалізації однієї або більше цілей.

III. Cookies

Cookies (кукіз) – це невеликі текстові файли, які зберігаються в приладах користувачів під час користування сайтами або програмами. Перед усім cookies вживаються для утримання сесії і щоб забезпечити приємне і правильне користування платформою для вивчення іноземної мови.

Ми вживаємо cookies з метою:

 1. утворення статистик, які допомагають зрозуміти, як Користувачі Сервісу користуються сайтами, що дозволяє покращувати їх структуру і вміст;
 2. утримування сесії Користувача Сервісу (після авторизації), завдяки якій Користувач не мусить знову вписувати логін і пароль на кожному підсайті Сервісу;

Платформа для вивчення іноземної мови Центр Онлайн навчання використовує наступні категорії cookies і технології:

 1. Постійні сookies (persistent cookies) – цей тип cookies зберігається в браузері Вашого приладу і використовується завжди, коли Ви відвідуєте наш Сервіс. Вони допомагають нам запам’ятовувати Ваші налаштування і вподобання, щоб зробити Ваш наступний вхід на наш Сервіс зручнішим. На приклад, завдяки cookies Ви не будете змушені до повторної авторизації. Під час наступного входу ми будемо також пам’ятати про Ваші вподобання, що стосуються мови.
 2. Тимчасові сookies (session cookies) – тимчасові cookies залишаються в архіві cookies у Вашому браузері, поки Ви не покинете наш Сервіс. Інформація, яку ми отримуємо завдяки використанню цього типу cookies, допомагає нам аналізувати мережевий трафік, дозволяє знаходити і вирішувати технічні проблеми та допомагає простіше переміщатися по Сервісі.

Платформа не використовує:

 1. посилання на інші інтернет-сайти або програми пов’язані з нашим Сервісом;
 2. плагіни (plug-ins) і файли cookies третіх осіб;
 3. аналітичні інструменти Google Analytics, які збирають інформацію на рахунок входів на сайт, наприклад, закладки, які Користувач відкриває, час, якій він провів на сайті або інформацію про перехід мік конкретними закладками. Для цього використовуються файли cookies компанії Google LLC, що стосуються послуги Google Analytics.

Платформа не використовує:

 1. сигналізатори www (англ. web beacons), тобто малі графічні об'єкти (знані, як „шпигуючі пікселі” або „чисті GIF-и”).

Браузер Користувача повинен надати інформацію про те, як можна не прийняти, видалити або заблокувати cookies. Детальна інформація знаходиться в документації браузера, яким користується Користувач.

Опираючись на вище вказані дії, ми не обробляємо даних згідно з загальним регламентом про захист даних (GDPR).

Зверніть увагу: в разі заблокування cookies, які використовує платформа для дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання, Користувач може втратити доступ до всіх або деяких послуг, які ми надаємо.

IV. Відкликання згоди

Ви завжди маєте право доступу до Ваших персональних даних та можливість їх оновлення і зміни.

 1. Якщо Ваші дані обробляються на підставі згоди, Ви маєте право відхилення згоду.
 2. Якщо Ваші дані обробляються на підставі згоди або з метою реалізації договору (необхідне з метою надання послуги), то Ви маєте право перенесення Ваших персональних даних.
 3. Якщо Ви б хотіли відхилити згоду на обробку Ваших персональних даних, достатньо вислати повідомлення на ел. пошту Інспектора Захисту Даних на адресу kontakt@cko.edu.pl.
 4. Якщо обробка Ваших персональних даних відбувалась на підставі згоди, її відхилення не вчиняє обробки персональних даних до часу відкликання згоди нелегальною. Це означає, що до часу відхилення згоди ми маємо право обробляти Ваші персональні дані і її відхилення не впливає на згідність з законом попередньої обробки.

V. Вимоги подання персональних даних

 1. Подання будь-яких персональних даних є добровільним і залежить від Вашого рішення. Але в деяких випадках подання конкретних персональних даних необхідне, щоб ми могли виправдати Ваші очікування стосовно користування платформою для дистанційного навчання Центру Онлайн Навчання.
 2. Щоб отримати доступ до курсу і користуватись заняттями німецької мови на платформі для вивчення іноземної мови Центру Онлайн Навчання, необхідно подати ім’я і прізвище, адресу ел. пошти — без цього ми не можемо укласти і виконати договір про надання курсу іноземної мови онлайн.

VI. Автоматизоване приймання рішень і профілювання

Інформуємо, що ми не здійснюємо автоматизованого приймання рішень, і приймання рішень на основі профілювання.

VII. Отримувачі персональних даних

 1. Ваші дані висилаються вповноваженим працівникам «CKO Zając spółka jawna spółka komandytowa», а також пов’язаним з нею компаніям з ціллю належного виконання договору.
 2. Однак можливо, що на підставі відповідного закону або рішення відповідного органу, ми будемо змушені передати Ваші персональні дані іншим публічним чи приватним особам. Тому нам неймовірно тяжко передбачити, хто може вимагати від нас надання Ваших персональних даних. Проте ми запевняємо, що кожен випадок вимоги надання персональних даних, ми аналізуємо дуже старанно і ретельно, щоб уникнути випадкового надання інформації невповноваженій особі.

VIII. Передавання персональних даних до третіх країн

Інформуємо, що Ваші персональні дані не будуть передаватись поза межі Європейської Економічної Зони.

IX. Термін обробки персональних даних

Ваші персональні дані оброблятимуться до часу існування підстави для їх обробки. Згідно з діючими законами, ми не обробляємо Ваших персональних даних протягом невизначеного терміну, а лише впродовж часу, який необхідний для досягнення визначеної мети. Після цього терміну Ваші персональні дані будуть невідворотно видалені або знищені, тобто:

 1. в разі надання Вами згоди – до моменту її відхилення, обмеження або інших дій з Вашого боку, що обмежують цю згоду,
 2. в разі необхідності даних для виконання договору – протягом часу його виконання і до моменту закінчення строку позовної давності, що виникає з цього договору (3 роки або 6 років), а у випадку 6-річного строку, він є, згідно з ст. 118 цивільного кодексу, продовжений до кінця календарного року, в якому минає 6 років тривання строку (напр. якщо 6 років тривання строку минає 1 травня даного року, строк давності продовжується до 31 грудня цього року). Тривання строку позовної давності починається з моменту пред'явлення вимоги,
 3. в разі, коли підставою обробки даних є обґрунтований інтерес адміністратора, до часу надання Вами недвозначного спротиву,
 4. в податкових і облікових цілях – протягом часу відповідно до діючих правил.

X. Вповноваження осіб, яких стосуються дані

 1. Інформуємо, що Ви маєте право до:
  1. доступу до своїх персональних даних;
  2. зміни персональних даних;
  3. видалення персональних даних;
  4. обмеження обробки персональних даних;
  5. спротиву проти обробки персональних даних;
  6. перенесення персональних даних.
 2. Ми шануємо Ваші права, які виникають з законів про захист персональних даних і стараємось максимально полегшити їх реалізацію.
 3. Ми вказуємо, що ці права не мають абсолютного характеру, тому в деяких ситуаціях ми можемо, згідно з законом, відмовити Вам у їх виконання. Однак, якщо ми відмовляємо у виконанні Ваших вимог, то тільки після ретельного аналізу і тільки в ситуації, коли відмова у виконанні вимоги необхідна.
 4. Відносно до права на внесення спротиву пояснюємо, що Вам постійно прислуговує право внесення спротиву проти обробки персональних даних на підставі юридично обґрунтованого інтересу адміністратора персональних даних (подані в пункті ІІ), в зв’язку з Вашою особливою ситуацією. Проте Ви мусите пам’ятати, що згідно з законом, ми можемо відмовити у розгляданні спротиву, якщо виявимо, що:
  1. існують юридично обґрунтовані підстави до обробки даних, які є важливіші від Ваших інтересів, прав і волі або
  2. існують підстави до рішення, процесу або захисту вимог.
 5. Крім цього Ви завжди можете подати протест проти обробки Ваших персональних даних з маркетинговими цілями. В такій ситуації після отримання скарги ми припинимо обробку даних з цією метою.

Свої права Ви можете зреалізувати висилаючи повідомлення на ел. пошту Інспектора Захисту Даних на адресу kontakt@cko.edu.pl

XI. Право до внесення скарги

Якщо Ви вважаєте, що Ваші персональні дані обробляються всупереч діючим законам, Ви можете подати скаргу директору управління захисту персональних даних.

XII. Прикінцеві положення

 1. В справах, що не є описаними у даній політиці конфіденційності, діють правила, які стосуються захисту персональних даних.
 2. Про всі зміни введені до даної Політики Конфіденційності, ми повідомимо Вас через платформу Центру Онлайн Навчання.
 3. Політика конфіденційності набуває чинності від 08.07.2021 р. із наступними змінами.